PROTISTOLOGIE
(MB160P62, 3 kredity)

Ivan Čepička [web], Pavel Škaloud [web], Vladimír Hampl [web]

 

Anotace přednášky

Cílem přednášky je seznámit posluchače s jednobuněčnými eukaryoty, tj. s prvoky v širším slova smyslu. Důraz je kladen především na endosymbiogenetický vznik eukaryotické buňky, mitochondrie a plastidu, na jednotlivé linie jednobuněčných eukaryot, jejich fylogenetické vztahy a na jejich vztah k mnohobuněčným eukaryotům. Přednáška je určena především posluchačům druhého ročníku a nenavazuje na další přednášky. Výhodou je již absolvovaná přednáška Biologie buňky.

The objective of the course is to introduce the unicellular eukaryotes, i.e. the protists in the broader sense. The attention is paid namely to the endosymbiotic origin of the eukaryotic cell, mitochondrion and plastid, characterisation of the individual lineages of unicellular eukaryotes, their phylogenetic interrelationships and their relationships to multicellular organisms. The course is recommended to students of the second grade and is not directly connected to other courses. Completion of the Cell biology course is an advantage.

Studijní materiály ke stažení

1. Úvod, pojmy, historie oboru (Ivan Čepička) - obrazový záznam prezentace 6. 10., prezentace

2. Eukaryogeneze (Vladimír Hampl) - obrazový záznam prezentace 2020 , prezentace , zvukový záznam 13.10. 2021 , učební text

3. Plastidy a jejich původ (Pavel Škaloud) - obrazový záznam prezentace 20. 10., prezentace , videa z přednášky

4. Excavata (Ivan Čepička) - obrazový záznam prezentace 27. 10., prezentace , videa z přednášky

5. Amoebozoa (Ivan Čepička) - obrazový záznam prezentace 2020, prezentace , videa z přednášky

6. SAR, Ciliophora (Ivan Čepička) - obrazový záznam prezentace 2020 (neobsahuje některá videa nálevníků), prezentace , videa z přednášky

7. Myzozoa (Vladimír Hampl) - obrazový záznam prezentace 24.11., prezentace , učební text

8. Stramenopiles (Pavel Škaloud) - obrazový záznam prezentace 24.11., prezentace , videa z přednášky

 

Doporučená literatura

Hausmann, K., Hülsmann, N. 2003. Protozoologie. Academia, Praha.Hausmann, K., Hülsmann, N., Radek, R. 2003. Protistology. E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart.Hirt, R.P., Horner, D.S. (eds). 2004. Organelles, genomes and eukaryote phylogeny. CRC Press, London. Kalina, T., Váňa, J. 2005. Sinice, řasy, houby včetně podobných organismů a mechorosty v současném systému. Karolinum, Praha.Kendrick, B. 2001. The fifth kingdom. Focus Publ., New York.Lee, J.J., Leedale, G.F., Bradbury P (eds). 2000. The illustrated guide to the Protozoa. Volume I, II. Allen Press, Lawrence. Lee, R.E. 1999. Phycology. Cambridge University Press, Cambridge.Margulis, L., Corliss, J.O., Melkonian, M., Chapman, D.J. (eds). 1990. Handbook of Protoctista. Jones and Bartlett Publisher, Boston.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

CVIČENÍ Z PROTISTOLOGIE
(MB170C21, 2 kredity)

 

Anotace cvičení

Cílem cvičení je seznámit posluchače s morfologií a ultrastrukturou vybraných skupin provků. Součástí cvičení bude i kultivace vzorků získaných posluchači a determinace v nich obsažených prvoků. Se zapsaným cvičením musí být současně zapsán nebo již absolvován předmět Protistologie MB160P62.

1. Bičíkovci - prezentace , syllabus , obrazový záznam cvičení 2020

2. Měňavky - prezentace , syllabus , obrazový záznam cvičení 2020

3. Archaeplastida - "syllabus , obrazový záznam cvičení 2020

4. Alveolata - prezentace , syllabus , obrazový záznam cvičení 2020

5. Stramenopiles, Rhizaria - "syllabus

Doporučená literatura

Hausmann, K., Hülsmann, N. 2003. Protozoologie. Academia, Praha.Hausmann, K., Hülsmann, N., Radek, R. 2003. Protistology. E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart.Hirt, R.P., Horner, D.S. (eds). 2004. Organelles, genomes and eukaryote phylogeny. CRC Press, London. Kalina, T., Váňa, J. 2005. Sinice, řasy, houby včetně podobných organismů a mechorosty v současném systému. Karolinum, Praha.Kendrick, B. 2001. The fifth kingdom. Focus Publ., New York.Lee, J.J., Leedale, G.F., Bradbury P (eds). 2000. The illustrated guide to the Protozoa. Volume I, II. Allen Press, Lawrence. Lee, R.E. 1999. Phycology. Cambridge University Press, Cambridge.Margulis, L., Corliss, J.O., Melkonian, M., Chapman, D.J. (eds). 1990. Handbook of Protoctista. Jones and Bartlett Publisher, Boston.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

OBECNÁ PROTISTOLOGIE
( MB160P63, 3 kredity)

Ivan Čepička [web], Vladimír Hampl [web]

Anotace přednášky

Přednáška navazuje na MB160P62 Protistologii a klade si dva základní cíle: (1) rozšířit vybraná témata obecné protistologie, (2) sledovat soudobé dění ve výzkumu jednobuněčných eukaryot. Přednáška je určená pro studenty magisterského a doktorského studia. Prvních 10 lekcí proběhne formou přednášek pokrývajících následující témata: genomy protistů a jejich evoluce, nejvyšší klasifikace eukaryot, symbiózy, laterální genový přenos, semiautonomní organelly, metabolické zvláštnosti, buněčný cyklus, pohlavní rozmnožování a druhovost u protistů. Další dvě lekce proběhnou formou studentských referátů a následné diskuse o aktuálních významných článcích z oboru.

Studijní materiály ke stažení

1. Nuclear genomes of protists (Vladimír Hampl) - Video of presentation 15.2.2021 , ppt presentation

2. Symbioses of protists (Ivan Čepička) - Video of presentation 22.2.2021 , ppt presentation

3. HGT in protists (Vladimír Hampl) - Video of presentation 1.3.2021 , ppt presentation

4. Semiautonomous organelles (Ivan Čepička) - Video of presentation 8.3.2021 , ppt presentation

5. Multicellularity (Ivan Čepička) - Video of presentation 15.3.2021 , ppt presentation

6. Feeding of protists (Vladimír Hampl) - Video of presentation 22.3.2021 , ppt presentation

7. Metabolism (Vladimír Hampl) - Video of presentation 29.3.2021 , ppt presentation

8. Cell cycles (Ivan Čepička) - Video of presentation 12.4.2021 , ppt presentation

9. Movement by flagellum (Vladimír Hampl) - Video of presentation 19.4.2021 , ppt presentation

10. Other ways of movement (Vladimír Hampl) - Video of presentation 26.4.2021 , ppt presentation

11. Diversity (Ivan Čepička) - Video of presentation 11.5.2021 , ppt presentation