PROTISTOLOGIE
(MB160P62, 3 kredity)

Ivan Čepička [web], Pavel Škaloud [web], Vladimír Hampl [web]

 

Anotace přednášky

Cílem přednášky je seznámit posluchače s jednobuněčnými eukaryoty, tj. s prvoky v širším slova smyslu. Důraz je kladen především na endosymbiogenetický vznik eukaryotické buňky, mitochondrie a plastidu, na jednotlivé linie jednobuněčných eukaryot, jejich fylogenetické vztahy a na jejich vztah k mnohobuněčným eukaryotům. Přednáška je určena především posluchačům druhého ročníku a nenavazuje na další přednášky. Výhodou je již absolvovaná přednáška Biologie buňky.

The objective of the course is to introduce the unicellular eukaryotes, i.e. the protists in the broader sense. The attention is paid namely to the endosymbiotic origin of the eukaryotic cell, mitochondrion and plastid, characterisation of the individual lineages of unicellular eukaryotes, their phylogenetic interrelationships and their relationships to multicellular organisms. The course is recommended to students of the second grade and is not directly connected to other courses. Completion of the Cell biology course is an advantage.

Studijní materiály ke stažení

1. Úvod, pojmy, historie oboru (Ivan Čepička) - prezentace 3. 10. , zvukový záznam

2. Eukaryogeneze (Vladimír Hampl) - prezentace 10. 10. , zvukový záznam učební text

3. Excavata (Ivan Čepička) - prezentace 17. 10. , zvukový záznam

4. Plastidy, Archaeplastida (Pavel Škaloud) - prezentace 24. 10. , zvukový záznam videa k přednášce

5. Amoebozoa (Ivan Čepička) - prezentace 31. 10. , zvukový záznam

6. SAR, Ciliophora (Ivan Čepička) - prezentace 7. 11. , zvukový záznam

7. Myzozoa (Vladimír Hampl) - prezentace 14. 11. , zvukový záznam učební text videa k přednášce

8. Stramenopiles (Pavel Škaloud) - prezentace 21. 11. , zvukový záznam videa k přednášce

9. Rhizaria a incertae sedis (Pavel Škaloud) - prezentace 28. 11. , zvukový záznam videa k přednášce

10. Opisthokonta a incertae sedis (Vladimír Hampl) - prezentace 5. 12. , zvukový záznam učební text videa k přednášce

11. Fylogeneze a kořen eukaryot (Vladimír Hampl) - prezentace 12. 12. , zvukový záznam učební text

12. Význam a biogeografie protist (Pavel Škaloud) - prezentace 19. 11. , zvukový záznam

 

Doporučená literatura

Hausmann, K., Hülsmann, N. 2003. Protozoologie. Academia, Praha.Hausmann, K., Hülsmann, N., Radek, R. 2003. Protistology. E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart.Hirt, R.P., Horner, D.S. (eds). 2004. Organelles, genomes and eukaryote phylogeny. CRC Press, London. Kalina, T., Váňa, J. 2005. Sinice, řasy, houby včetně podobných organismů a mechorosty v současném systému. Karolinum, Praha.Kendrick, B. 2001. The fifth kingdom. Focus Publ., New York.Lee, J.J., Leedale, G.F., Bradbury P (eds). 2000. The illustrated guide to the Protozoa. Volume I, II. Allen Press, Lawrence. Lee, R.E. 1999. Phycology. Cambridge University Press, Cambridge.Margulis, L., Corliss, J.O., Melkonian, M., Chapman, D.J. (eds). 1990. Handbook of Protoctista. Jones and Bartlett Publisher, Boston.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

CVIČENÍ Z PROTISTOLOGIE
(MB170C21, 2 kredity)

 

Anotace cvičení

Cílem cvičení je seznámit posluchače s morfologií a ultrastrukturou vybraných skupin provků. Součástí cvičení bude i kultivace vzorků získaných posluchači a determinace v nich obsažených prvoků. Se zapsaným cvičením musí být současně zapsán nebo již absolvován předmět Protistologie MB160P62.

Rozvrh cvičení

Cvičení je rozděleno do 6 bloků které budou probíhat vždy v pondělí a ve středu v odpoledních hodinách v místnosti 204 (praktikum zoologie bezobratlých).

1. Ultrastruktura protist - prezentace

2. Excavata a Amoebozoa - syllabus

3. Alveolata - syllabus

4. Archaeplastida - syllabus

5. Stramenopiles a Rhizaria - syllabus

Doporučená literatura

Hausmann, K., Hülsmann, N. 2003. Protozoologie. Academia, Praha.Hausmann, K., Hülsmann, N., Radek, R. 2003. Protistology. E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart.Hirt, R.P., Horner, D.S. (eds). 2004. Organelles, genomes and eukaryote phylogeny. CRC Press, London. Kalina, T., Váňa, J. 2005. Sinice, řasy, houby včetně podobných organismů a mechorosty v současném systému. Karolinum, Praha.Kendrick, B. 2001. The fifth kingdom. Focus Publ., New York.Lee, J.J., Leedale, G.F., Bradbury P (eds). 2000. The illustrated guide to the Protozoa. Volume I, II. Allen Press, Lawrence. Lee, R.E. 1999. Phycology. Cambridge University Press, Cambridge.Margulis, L., Corliss, J.O., Melkonian, M., Chapman, D.J. (eds). 1990. Handbook of Protoctista. Jones and Bartlett Publisher, Boston.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

OBECNÁ PROTISTOLOGIE
( MB160P63, 3 kredity)

Ivan Čepička [web], Vladimír Hampl [web]

Anotace přednášky

Přednáška navazuje na MB160P62 Protistologii a klade si dva základní cíle: (1) rozšířit vybraná témata obecné protistologie, (2) sledovat soudobé dění ve výzkumu jednobuněčných eukaryot. Přednáška je určená pro studenty magisterského a doktorského studia. Prvních 10 lekcí proběhne formou přednášek pokrývajících následující témata: genomy protistů a jejich evoluce, nejvyšší klasifikace eukaryot, symbiózy, laterální genový přenos, semiautonomní organelly, metabolické zvláštnosti, buněčný cyklus, pohlavní rozmnožování a druhovost u protistů. Další dvě lekce proběhnou formou studentských referátů a následné diskuse o aktuálních významných článcích z oboru.

Studijní materiály ke stažení

1. Jaderné genomy protist (Vladimír Hampl) - prezentace 18. 2. , zvukový záznam

2. Horizontální genový přenos (Vladimír Hampl) - prezentace 25. 2. , zvukový záznam

3. Organely protist (Ivan Čepička) - prezentace 2018 , zvukový záznam

4. Kooperativní symbiózy protist (Ivan Čepička) - prezentace 11.3. , zvukový záznam

5. Mnohobuněčnost (Ivan Čepička) - prezentace 18.3. , zvukový záznam

6. Získávání potravy (Vladimír Hampl) - prezentace 25.3. , zvukový záznam

7. Metabolismus (Vladimír Hampl) - prezentace 1.4. , zvukový záznam

8. Životní cykly (Ivan Čepička) - prezentace 8.4. , zvukový záznam

9. Pohyb bičíkem (Vladimír Hampl) - prezentace 15.4. , zvukový záznam

10. Ostatní způsoby pohybu (Vladimír Hampl) - prezentace 29.4. , zvukový záznam

11. Diverzita (Ivan Čepička) - prezentace 6.5. , zvukový záznam