PROTISTOLOGIE
(MB160P62, 3 kredity)

Ivan Čepička [web], Pavel Škaloud [web], Vladimír Hampl [web]

 

Anotace přednášky

Cílem přednášky je seznámit posluchače s jednobuněčnými eukaryoty, tj. s prvoky v širším slova smyslu. Důraz je kladen především na endosymbiogenetický vznik eukaryotické buňky, mitochondrie a plastidu, na jednotlivé linie jednobuněčných eukaryot, jejich fylogenetické vztahy a na jejich vztah k mnohobuněčným eukaryotům. Přednáška je určena především posluchačům druhého ročníku a nenavazuje na další přednášky. Výhodou je již absolvovaná přednáška Biologie buňky.

The objective of the course is to introduce the unicellular eukaryotes, i.e. the protists in the broader sense. The attention is paid namely to the endosymbiotic origin of the eukaryotic cell, mitochondrion and plastid, characterisation of the individual lineages of unicellular eukaryotes, their phylogenetic interrelationships and their relationships to multicellular organisms. The course is recommended to students of the second grade and is not directly connected to other courses. Completion of the Cell biology course is an advantage.

Studijní materiály ke stažení

1. Úvod, pojmy, historie oboru (Ivan Čepička) - prezentace 5.10. , zvukový záznam prezentace,

2. Eukaryogeneze (Vladimír Hampl) - prezentace 12. 10. , zvukový záznam , učební text

3. Původ plastidů, Archaeplastida (Pavel Škaloud) - prezentace 19. 10. , zvukový záznam, videa

4. Excavata (Ivan Čepička) - prezentace 26.10. , zvukový záznam prezentace

5. Amoebozoa (Ivan Čepička) - prezentace 2.11. , zvukový záznam prezentace

6. SAR, Ciliophora (Ivan Čepička) - prezentace 9.11. , zvukový záznam prezentace

7. SAR, Myzozoa (Vladimír Hampl) - prezentace 16.11. , zvukový záznam prezentace, videa , učební text

8. SAR, Stramenopiles, Haptista, Cryptista (Pavel Škaloud) - prezentace 23. 11. , zvukový záznam, videa

9. SAR, Rhizaria (Pavel Škaloud) - prezentace 30. 11. , zvukový záznam, videa

10. Obazoa a incertae sedis (Vladimír Hampl) - prezentace 7. 12. , zvukový záznam, videa , učební text

11. Megafylogeneze eukaryot, časování událostí (Vladimír Hampl) - prezentace 14. 12. , zvukový záznam, učební text

 

Doporučená literatura

Hausmann, K., Hülsmann, N. 2003. Protozoologie. Academia, Praha.Hausmann, K., Hülsmann, N., Radek, R. 2003. Protistology. E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart.Hirt, R.P., Horner, D.S. (eds). 2004. Organelles, genomes and eukaryote phylogeny. CRC Press, London. Kalina, T., Váňa, J. 2005. Sinice, řasy, houby včetně podobných organismů a mechorosty v současném systému. Karolinum, Praha.Kendrick, B. 2001. The fifth kingdom. Focus Publ., New York.Lee, J.J., Leedale, G.F., Bradbury P (eds). 2000. The illustrated guide to the Protozoa. Volume I, II. Allen Press, Lawrence. Lee, R.E. 1999. Phycology. Cambridge University Press, Cambridge.Margulis, L., Corliss, J.O., Melkonian, M., Chapman, D.J. (eds). 1990. Handbook of Protoctista. Jones and Bartlett Publisher, Boston.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

CVIČENÍ Z PROTISTOLOGIE
(MB170C21, 2 kredity)

 

Anotace cvičení

Cílem cvičení je seznámit posluchače s morfologií a ultrastrukturou vybraných skupin provků. Součástí cvičení bude i kultivace vzorků získaných posluchači a determinace v nich obsažených prvoků. Se zapsaným cvičením musí být současně zapsán nebo již absolvován předmět Protistologie MB160P62.

1. Bičíkovci - prezentace ¨

2. Měňavky - prezentace ¨

3. Alveolata - syllabus ¨

4. Archaeplastida - syllabus ¨

5. Stramenopiles, Rhizaria - syllabus ¨

Doporučená literatura

Hausmann, K., Hülsmann, N. 2003. Protozoologie. Academia, Praha.Hausmann, K., Hülsmann, N., Radek, R. 2003. Protistology. E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart.Hirt, R.P., Horner, D.S. (eds). 2004. Organelles, genomes and eukaryote phylogeny. CRC Press, London. Kalina, T., Váňa, J. 2005. Sinice, řasy, houby včetně podobných organismů a mechorosty v současném systému. Karolinum, Praha.Kendrick, B. 2001. The fifth kingdom. Focus Publ., New York.Lee, J.J., Leedale, G.F., Bradbury P (eds). 2000. The illustrated guide to the Protozoa. Volume I, II. Allen Press, Lawrence. Lee, R.E. 1999. Phycology. Cambridge University Press, Cambridge.Margulis, L., Corliss, J.O., Melkonian, M., Chapman, D.J. (eds). 1990. Handbook of Protoctista. Jones and Bartlett Publisher, Boston.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

OBECNÁ PROTISTOLOGIE
( MB160P63, 3 kredity)

Ivan Čepička [web], Vladimír Hampl [web]

Anotace přednášky

Přednáška navazuje na MB160P62 Protistologii a klade si dva základní cíle: (1) rozšířit vybraná témata obecné protistologie, (2) sledovat soudobé dění ve výzkumu jednobuněčných eukaryot. Přednáška je určená pro studenty magisterského a doktorského studia. Prvních 10 lekcí proběhne formou přednášek pokrývajících následující témata: genomy protistů a jejich evoluce, nejvyšší klasifikace eukaryot, symbiózy, laterální genový přenos, semiautonomní organelly, metabolické zvláštnosti, buněčný cyklus, pohlavní rozmnožování a druhovost u protistů. Další dvě lekce proběhnou formou studentských referátů a následné diskuse o aktuálních významných článcích z oboru.

Studijní materiály ke stažení

1. Symbioses in protists (Ivan Čepička) - Audio from the lecture 13.2.2023 , ppt presentation

2. Semiautonomní organely (Ivan Čepička) - Audio from the lecture 20.2.2023 , ppt presentation

3. Jaderné genomy (Vladimír Hampl) - Audio from the lecture 27.2.2023 , ppt presentation

4. Horizontální genový penos (Vladimír Hampl) - Audio from the lecture 6.3.2023 , ppt presentation

5. Mnohobunecnost (Ivan Cepicka) - Audio from the lecture 13.3.2023 , ppt presentation

6. Získávání potravy (Vladimír Hampl) - Video from the lecture 2022 , ppt presentation

7. Metabolismus (Vladimír Hampl) - Audio from the lecture , ppt presentation

8. Životní cykly (Ivan Čepička) - Audio from the lecture , ppt presentation

9. Diverzita protist (Ivan Cepicka) - Audio from the lecture , ppt presentation

10. Pohyb bičíky (Vladimír Hampl) - Audio from the lecture 2022 , ppt presentation

11. Další způsoby pohybu (Vladimír Hampl) - Video from the lecture 2021 , ppt presentation